Privacybeleid en gegevensbescherming


1. Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, gebruiken we de verstrekte persoonsgegevens met uw toestemming voor toezending van onze e-mailnieuwsbrieven. Opgave van uw e-mailadres is verplicht om u aan te kunnen melden. Alle verdere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt en gebruikt om u gerichter te benaderen in de nieuwsbrief en om de inhoud daarvan aan te passen aan uw interesses. De nieuwsbrieven bevatten nieuws en informatie over onze producten, evenals algemene adviezen en informatie over kwesties die spelen met betrekking tot onze producten.

We bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel ofwel (i) tot u zich afmeldt ofwel (ii) gedurende ten hoogste 18 maanden als u geen enkele nieuwsbrief geopend heeft. Daarna wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door afmelding voor onze e-mailnieuwsbrief, zonder opgaaf van redenen en met onmiddellijke ingang. U kunt zich afmelden via de link onderaan onze e-mailnieuwsbrieven of via ons contactformulier.


2. Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen doorgegeven aan derden:

aan met ons gelieerde bedrijven binnen de Aigostar Brands-groep voor zover dit nodig is voor het beheren van deze website;

aan onze leveranciers of dienstverleners zoals onze dienstverlener voor klantenservice of onze distributiepartners in verband met uw gebruik van de website;

aan ons PR-bureau dat vermeld is als perscontact voor afhandeling van persverzoeken;

aan onze IT-bedrijven die IT-diensten aan ons verlenen en die deze gegevens alleen verwerken ten behoeve van die diensten (bv. hosting of onderhouds- en ondersteunende IT-diensten, nieuwsbriefsysteem);

wanneer wij bedrijfsactiva verkopen, kunnen de persoonsgegevens van onze klanten aan een potentiële koper worden verstrekt;

aan onze professionele en juridische adviseurs;

aan onze marketingbureaus, afhankelijk van uw marketingvoorkeuren;

aan gerechten, scheidsgerechten, partijen betrokken bij fraudepreventie, rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten indien dit noodzakelijk is voor de naleving van de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of rechtsvorderingen; en

anderszins wanneer wij uw toestemming hebben of wanneer dit om andere redenen wettelijk toegestaan is.


3. Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Indien aan bepaalde eisen is voldaan, heeft u de volgende rechten:

Verzoek om inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken

Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens

Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Verzoek om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Intrekking van uw toestemming met toekomstige werking

Niet onderworpen te worden aan besluitvorming uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.


4. Cookies

Wat zijn "Cookies"?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar uw computer of mobiele apparaat wanneer u een website of een toepassing bezoekt. Uw browser (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Google Chrome) stuurt deze cookies bij een volgend bezoek aan de website of toepassing terug naar de website of toepassing zodat u herkend wordt en uw gegevens zoals persoonlijke details en voorkeuren worden toegepast.

Cookies zijn bijzonder handig. Met behulp hiervan kan een groot aantal verschillende taken worden uitgevoerd om uw ervaring met onze websites zo plezierig en bruikbaar mogelijk te maken. Met behulp van cookies worden uw voorkeuren herkend en wordt uw algemene ervaring verbeterd.

Hoe gebruiken wij cookies?

We gebruiken cookies op onze website, mobiele websites en mobiele applicaties om de bruikbaarheid daarvan te verbeteren en om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden afkomstig van onze website die op uw harde schijf worden opgeslagen en daarna herkend worden door browsers. Onze cookies bevatten geen gegevens over u. In plaats daarvan gebruiken ze een pseudoniem-gebruikersprofiel. Ze kunnen geen schade toebrengen aan uw gebruikerssysteem.  

Wij verkopen de door onze cookies verzamelde gegevens niet en geven deze ook niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld aan nationale overheden of wettelijke vertegenwoordigers).

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies zoals uiteengezet in dit cookiebeleid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om cookies te weigeren door op de daarvoor bestemde knop op onze cookiebanner te klikken of door op de weiger-link onderaan deze pagina te klikken.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken voor toekomstig gebruik door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt de instellingen in uw browser zo instellen dat ofwel iedere keer om uw toestemming wordt gevraagd wanneer een cookie probeert toegang te krijgen tot uw computer of mobiele apparaat, of dat het gebruik van cookies in bepaalde gevallen of volledig is uitgeschakeld. Dit kan echter tot gevolg hebben dat veel functies op onze website niet goed werken.


5. Gegevensbeveiliging

Wij doen onze uiterste best om uw gegevens op te slaan met behulp van al onze beschikbare technische en organisatorische mogelijkheden om te voorkomen dat derden daar toegang toe krijgen.

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die voldoen aan de strengste beveiligingsnormen ter bescherming tegen pogingen van derden om toegang te krijgen tot de gegevens.


6. Onze manager gegevensbescherming

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze manager gegevensbescherming:

helpdesk@aigostar.com