Our other brands
Contact us |
Corporate news
Двигател за качество, създаваме положителна сила на AIGOSTAR
2022-08-16

С цел да се разшири обхватът на познанията на служителите за дейността в отдела за контрол на качеството, да се подобрят техните работни умения, да се даде възможност за стабилно развитие на предприятията чрез контрол на качеството, от 18 до 22 юли 2022 г. Центърът за контрол на качеството на централата на AIGOSTAR Group (Китай) организира 5-дневно обучение, наречено „HuangPu Education“, на тема „Уважавай работата и се наслаждавай на компанията, печели с качество“. Колегите от Центъра за контрол на качеството, които обикновено работят в различни местни фабрики, се събраха в централата и активно участваха в това обучение.

1. Обучението укрепва основите на предприятието

Качеството на продуктите е основа за оцеляването и развитието на едно предприятие, а също и постижение, което отразява изграждането на културата на качеството в предприятието. „Обучението HuangPu“ е широкомащабно обучение по управление на качеството, което се провежда редовно всяка година и вече е достигнало третата си фаза.

По време на това обучение лектори от продуктовия център, центъра за научноизследователска и развойна дейност и центъра за управление на качеството, съчетавайки реални случаи от нашите компании, дадоха систематични обяснения и направиха практически демонстрации на основните принципи на осветлението, електрическите уреди, малките домакински уреди и продуктите за домашни любимци, изискванията на стандартите за управление и методите за установяване в ключови области на интелигентните продукти.

За да се затвърдят знанията от обучението и за да се провери наученото от обучаващите се, те положиха изпити и практически упражнения след всеки курс. Теорията и практиката вървят ръка за ръка, а усвоените знания ще бъдат прилагани. Вярваме, че след системното обучение обучаващите се ще имат по-задълбочено разбиране за професионалните знания и изпитване на стандартите за управление на продуктите в AIGOSTAR, а също така ще могат бързо да подобряват работния капацитет за проверка на качеството по всестранен начин.

2. Качеството създава марката

Качеството на продукта е в основата, а обучението „Huangpu Education“ е постоянно действие за подобряване на качеството от страна на AIGOSTAR. Тъй като е щателно и държи на качеството от начало до край, това обучение не само постепенно разширява екипа от специалисти по контрол на качеството, но също така натрупва повече енергия на предната линия за развитието на марката AIGOSTAR и допълнително насърчава подобряването на нивото на управление на качеството, подпомага повишаването на качеството и изгражда имиджа за високо качество на AIGOSTAR!

Церемонията по награждаването, обучението завърши успешно

Стабилна и широкообхватна, поставяща качеството на първо място; AIGOSTAR ще създава непрекъснато висококачествени продукти чрез иновации като ръководен принцип и ще използва силата си, за да изкове златната визитната картичка на AIGOSTAR.

Contact us